FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
1532 záznamů

Domažlice - Hruškova čp. 66 a 345

Měšťanské domy čp. 66 a 345 jsou nemovitými kulturními památkami města Domažlice.

Domažlice - Chodská rychta

Měšťanský dům čp. 66 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Tip na výlet

Domažlice - Chodský hrad

Původně gotický hrad byl postaven v 60. l. 13. stol. Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud. Po velkém požáru v srpnu 1592 zůstal hrad zpustošený a v troskách. V roce 1595 převedl císař zpustlý hrad dočasně do majetku města. Po bílé hoře vedlo město Domažlice spor o hrad s Lamingeny, novou vrchnosti kdysi svobodných Chodů. K dohodě došlo roku 1671, kdy město získalo hrad výměnou za pozemky a babylonské rybníky. Barokní přestavba v letech 1726-27 a úprava roku 1830 daly hradu dnešní podobu. Věž dostala kamenný ochoz a trojitou báň, kterou postavil tesař Ondřej Iglhaut z Fürthu. V 19. století užívala hrad městská správa, po obnově roku 1850 státní úřady a škola. Od počátku 30. let 20. století je v hradu muzeum Chodska. Roku 1992 byla zahájena generální oprava, v roce 1995 hrad vyhořel, roku 1999 byly znovu otevřeny expozice muzea. Z gotického hradu je zachována okrouhlá věž a vnější obvodová zeď která byla součástí městského opevněni, v dnešní zahradě byl hradební příkop.

Domažlice - informační centrum

Otvírací doba: od 1. září do 30. června po – pá 7.30 - 16.00so 9.00 - 12.00 ne a st. svátky, 31.12.     zavřeno od 1. července do 31. srpna po – pá   7.30 - 17.00so   9.00 - 15.00ne   9.00 - 15.00 st. svátky   9.00 - 15.00   Otvírací doba během Chodských slavností:Městské informační centrumpátek 7:30 - 21:00sobota 8:00 - 22:00neděle 8:00 - 18:00   MIC Domažlice nabízí turistické informace o městě i celém regionu (muzea, památky, zajímavosti, vyhlídková místa, výlety do okolí,...) informace o poskytovatelích ubytování a stravování v regionu, regionálních produktech propagační materiály z celého regionu prodej map pro pěší turistiku i cykloturistiku, průvodců prodej pohlednic, poštovních známek, turistických vizitek, známek, magnetků, upomínkových předmětů prodej knih s regionální tématikou přehled kulturních akcí v Domažlicích i v regionu předprodej vstupenek [»] nejen na akce MKS, do kina Čakan předprodej vstupenek portálů Plzeňská vstupenka [»], Ticketstream [»] kopírování formátu A3 a A4 inzertní službu informace o jízdních řádech i MHD prohlídky v Kulturním centru - Pivovar Domažlice - galerii o pivovarnictví v Domažlicích                                                                               Těšíme se na Vás!

Domažlice - Jiráskova čp. 43

Měšťanský dům čp. 43 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - kaple

Vestavěná kaple je součástí zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Domažlice - kašna

Domažlická kašna byla zbourána v roce 1940, když ztratila kvůli vybudování městského vodovodu svoji užitnou funkci, ale zbyl po ní podzemní rezervoár. Ten dnes slouží replice historické kašny z roku 1838, která je vyrobena z mrákotínské žuly. Voda v ní začala tryskat opět po šedesáti pěti letech. Uprostřed kašny stojí žulový pilíř s oranžovým odstínem, který má na vrcholu kulatý kalich se čtyřiceti zářezy, jimiž stéká voda. Pod vodou v kalichu jsou umístěné žárovky, které svítí na pilíř. Pod kalichem jsou čtyři lví hlavy otočené na všechny světové strany, z jejichž tlam tryská voda.

Domažlice - kašna

Kašna v Domažlicích.

Domažlice - kino Čakan

Telefony: 379 722 631 přes den 379 725 852 pokladna kina

Domažlice - Krondlův mlýn

Jeden ze dvou domažlických městských mlýnů který se dodnes dochoval, tento si navíc uchoval původní podobu včetně torza uměleckého složení z roku 1947. Mlýn byl po roce 1989 částečně rekonstruován, dodnes si uchoval podobu ze 40. let 20. stol., avšak jeho zdivo je nepochybně středovékého původu.

Domažlice - letní kino

Telefony: 379 722 631 přes den 379 722 683 jednu hodinu před začátkem filmového představení

Domažlice - lom

Lom se nachází na okraji města Domažlice.

Tip na výlet

Domažlice - městská památková rezervace

Historickému jádru města kraluje věž gotického kostela Narození Panny Marie, původně Hláska. Je 56 metrů vysoká a vychýlená do strany o 70 cm. Ze své výšky shlíží na okolní měšťanské domy, jež jejich původní stavitelé tvořili v období gotiky, renesance, baroka a empíru. Od konce 13. století stojí na náměstí augustiniánský klášter, k němuž patří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Domažlice, jakožto kulturní centrum Chodů, se pyšní Chodským hradem, původně gotickým, po požáru barokně renovovaným.

Domažlice - měšťanská střelnice

Měšťanská střelnice je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Tip na výlet

Domažlice - modelová železniční show

Ráj pro všechny milovníky vlaků a vláčků se v Domažlicích nachází v garáži pana Jaroslav Šimáčka. Jeho stanicí Máchovice, pojmenované podle ulice, ve které Šimáčkovi bydlí, projíždějí nejrůznější lokomotivy s vagony už řadu let. Celá produkce je doprovázena nejen odborným a současně zábavným výkladem, ale i velmi zdařilými světelnými a zvukovými efekty. Ocitnete se střídavě třeba v železniční zastávce, kde vlak nestaví, protože má zpoždění aneb Slunce, seno, jahody nebo ve filmu Přednosta stanice. Součástí výstavy je i železniční muzeum a výstava železničních modelů. V železničním muzeu uvidíte například tachometr z tachografem (černá skříňka) z parní lokomotivy řady 556 (štokr), mnoho cedulí z lokomotiv, karbitová světla, návěstní lampy, koncová světla z vlaků, staré nádražní telefony, pečetidla, signální trumpetky, třaskavky, staré historické železniční hračky, ovládací panel i z tachometrem z motorového vozu řady 810 (orchestrion), staré nádražácké čepice a uniformy, originální lepenkové jízdenky atd.... Každý návštěvník navíc dostane takovou starou lepenkovou jízdenku na památku, a dokonce si ji můžete i sami "cvaknout" starými original nostalgickými kleštěmi.

Domažlice - Msgre. B. Staška čp. 72 a 185

Měšťanské domy čp. 72 a 185 jsou nemovitými kulturními památkami města Domažlice.

Tip na výlet

Domažlice - Muzeum Chodska

Muzeum Chodska je nejstarším muzeem na Domažlicku. Jde o muzeum s národopisnými sbírkami, obrazy, uměleckými výrobky a historickými památkami. Podnět k jeho založení vzešel ze zasedání rady města Domažlice 28. srpna 1883. Během pěti let svého fungování byly první exponáty provizorně umístěny v prostorách augustiniánského kláštera, od roku 1893 pak na městské radnici. Rozhodujícím mezníkem v historii Muzea Chodska je umístění celého zařízení do objektu Chodského hradu v roce 1931. Tehdejší expozice byla orientována v duchu veřejné poptávky po vlastenectví především na národopis a částečně pak regionální historii. Národopisná expozice získala na atraktivitě v roce 1935, kdy byla instalována figurální kompozice chodské svatby. Tento zásah do expozice byl natolik originální, že byla obnovena i po generální rekonstrukci Chodského hradu, dokonce na původních figurínách. V době 2. světové války bylo muzeum uzavřeno. Po celou dobu války byla v atriu Chodského hradu ukryta bronzová socha J. Š. Baara, která sem byla převezena ze zlikvidovaného Baarova pomníku na Výhledech. Po osvobození pak neporušena mohla být opět instalována na obnovený pomník. Po přestávce způsobené válkou, byla expozice muzea opět zpřístupněna veřejnosti, navíc byla rozšířena o názornou archeologickou expozici a literárně historickou část, věnovanou významným osobnostem, jež měly nějakou vazbu na Chodsko či Domažlice samotné. Přestože v poválečných letech docházelo k průběžnému doplňování expozice o materiály připomínající dělnické hnutí nebo ostrahu státní hranice, zůstávaly středem zájmu návštěvníků nadále expozice archeologická, historická a především národopisná. Od roku 1991 bylo muzeum podruhé ve své historii veřejnosti uzavřeno, tentokrát z důvodu rekonstrukce Chodského hradu. Od 8. 5. 1999 je expozice opět přístupná veřejnosti, navíc je možno v rámci prohlídky vystoupit na hradní věž nebo naopak sestoupit do hradního sklepení, kde je nově nainstalováno lapidárium. Ředitel muzea Mgr. Josef Nejdl Tel. 728 838 519   E-mail nejdl@muzeum-chodska.com   Otevírací doba:  DUBEN - ŘÍJEN pondělí - neděle 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00  LISTOPAD - BŘEZEN                  pondělí - pátek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 Vstupné: Plné 80 Kč Snížené 50 Kč Rodinné 200 Kč     pouze Věž: 30 Kč     pouze Výstavy:   plné 40 Kč snížené 30 Kč 

Tip na výlet

Domažlice - Muzeum Jindřicha Jindřicha

Nově otevřená expozice muzea J. Jindřicha představuje osobnost hudebního skladatele a jeho hudební a národopisnou tvorbu. Návštěvníci mají možnost shlédnout krátký film, seznámit se s údaji o Jindřichově životě a osobnostmi, které jeho činnost ovlivnili. Dále jsou v nezměněné podobě zachovány tři místnosti Jindřichova bytu, na které navazuje národopisná expozice. V expozici je představena sběratelská činnost J. Jindřicha – jednotlivé části jsou věnovány podmalbám na skle, krojům, keramice, lidovému nábytku a plastice, atp. Dále je zde poslechová místnost, která představuje první záznamy dudácké muziky, Jindřichovu tvorbu a jeho následovníky až do současnosti. V závěru je expozice věnována vývoji folkloru do dnešních dnů, včetně stručné historie chodských slavností. Prohlídka je uzpůsobena pro všechny ročníky základních a středních škol. Kontakt: Mgr. Kristýna Pinkrová, tel.: 778 493 101   Otevírací doba:                           DUBEN - ŘÍJEN                                                      pondělí - neděle                                                9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00                                                                                                     LISTOPAD - BŘEZEN pondělí - pátek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00   VSTUPNÉ plné        50,-                  snížené  30,-                                                    rodinné  100,-

Domažlice - náměstí

Domažlické obdélníkovitému náměstí (původně městské tržiště) vévodí 56 m vysoká nakloněná věž kruhového půdorysu patřící k arciděkanskému kostelu. Architektonicky hodnotné jsou gotické a renesanční domy s podloubími a klenutými mázhausy a pozdějšími barokními a rokokovými štíty. Nad průčelími vznikly zděné vikýře s okny a kladkami. Většina domovních štítů vznikla dodatečně v 2. polovině 19. století. K uchování zásob sloužily v domech hluboké poschoďové sklepy, dodnes dochované, i když některé byly v 60. letech zazděny. Historické jádro města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací.